หลักสูตร : Human Resource Management Intelligence

วันที่ 13-17 เมษายน 2563
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 22 ที่นั่ง)

Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร บันทึกประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง ปรับตำแหน่งและเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ประวัติอบรมภายนอก-ภายในของพนักงาน ฯลฯ พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้กับผู้บริหาร กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
13-17/เม.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
25 22
25-29/พ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
25 24
8-12/มิ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
6-10/ก.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
3-7/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
7-11/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
5-9/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
9-13/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25
7-11/ธ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
25 25

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900