หลักสูตร : Human Resource Management Intelligence

วันที่ 3-6 เมษายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : 633 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท (รามคำแหง 75) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 30 ที่นั่ง)

Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร บันทึกประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง ปรับตำแหน่งและเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ประวัติอบรมภายนอก-ภายในของพนักงาน ฯลฯ พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้กับผู้บริหาร กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
3-6/เม.ย./2566
9.00 - 16.00 น.
45 30
5-8/มิ.ย./2566
9.00 - 16.00 น.
45 45
7-10/ส.ค./2566
9.00 - 16.00 น.
45 45
9-12/ต.ค./2566
9.00 - 16.00 น.
45 45
4-7/ธ.ค./2566
9.00 - 16.00 น.
45 45

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.