หลักสูตร : Human Resource Management Intelligence

วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2567
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด : 633 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท (รามคำแหง 75) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน
(เหลือ 40 ที่นั่ง)

Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร บันทึกประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง ปรับตำแหน่งและเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ประวัติอบรมภายนอก-ภายในของพนักงาน ฯลฯ พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้กับผู้บริหาร กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
8-11/ก.ค./2567
9.00 - 16.00 น.
45 40
9-12/ก.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45
4-7/พ.ย./2567
9.00 - 16.00 น.
45 45